TM Shop

              

Spletna trgovina

             


Spletna trgovina www.tm-shop.si je informacijski sistem, namenjen
predstavitvi in prodaji izdelkov uporabniku. Upravlja jo podjetje HTML d.o.o.


HTML d.o.o.

Cerklje 53
8263 Cerklje ob Krki

Osnovni kapital: 2.398.000 SIT

ID za DDV: SI40720870
Smo zavezanec za DDV.

Matična številka: 1254553

Družba je vpisana v sodni register pod vložno
številko 1/03909/00 pri Okrožnem sodišču v Krškem.
Srg 2005/00555.

Kontaktni podatki: 051 637 870

e-mail:
info@tm-shop.si
Internet: www.tm-shop.si 
Telefon: 051 637 870

Transakcijski račun za plačila: TRR 03157-1012576330

Obvestilo  zvezi z računom


Izjava o zasebnosti

 

 

Spletna trgovina WebyShop :: https://www.webyshop.com